Diensten

Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP)

Om de onderhoudskosten van uw vastgoed beheersbaar te houden kunnen wij voor u een meerjaren onderhoudsplan opstellen.

De bevindingen leggen wij vast in een heldere rapportage met bijbehorende meerjaren begroting.

 

Voor de inspectie en rapportering hanteren wij de NEN 2767 waarbij de condities van diverse bouwdelen volgens een gestandaardiseerde methodiek inzichtelijk wordt gemaakt.

 

Wij vervaardigen de producten middels het softwarepakket van O-prognose. Voor de beheerders die met de administratie software van Twinq werken is onze begroting één-op-één in te lezen.  

Volgens onze visie dient een meerjaren onderhoudsplan altijd te worden afgestemd op de actuele situatie en wens van de eigenaren om zodoende een bruikbaar product te worden. 

 

Wij stellen derhalve altijd een overleg voor waarin wij het plan gezamenlijk bespreken. Hier is ruimte voor tekst en uitleg waarna wij eventueel het een en ander zullen aanpassen.

 

Via onze contact pagina kunt u vrijblijvend een offerte opvragen voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan.

Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP)

Wil je meer informatie