Diensten

Bouwbegeleiding

Om uw onderhoudsproject in goede banen te leiden kunnen wij u bouw begeleidingswerkzaamheden aanbieden.

Wij zijn in staat om elke bouw- / onderhoudsklus voor u van het begin tot en met de oplevering en nazorg te begeleiden.

 

Zowel gepland als onvoorzien onderhoud pakken wij vanaf de eerste inspectie op.

Ontwerpen, plannen, het vervaardigen van technische omschrijvingen en tekenwerken behoren allen tot ons voorbereidende takenpaket.

 

Wij kunnen directiebegrotingen opstellen, gestandariseerde offerteaanvragen maken zodat de aanbiedingen vergelijkbaar zijn en zullen binnengekomen aanbiedingen overzichtelijk vergelijken cq. spiegelen en voorzien van ons advies tot gunning.

Gedurende de uitvoering zullen we bouwvergaderingen houden, afspraken noteren in notulen en voortgangsverslagen, financiele overzichten bijhouden en waar nodig het proces bijsturen.

 

Aan het einde van het project heeft u een gedocumenteerd dossier waarin alle inspecties, rapportages, beslisdocumenten, opleveringsverslagen en garantievoorwaarden staan opgenomen.

 

 

Bouwbegeleiding

Wil je meer informatie