Diensten

Verduurzaming & Energie

"Verduurzaming begint bij een eerlijk advies!"

Ons bedrijf kenmerkt zich door de op maat gemaakte integrale verduurzamingsadviezen.

 

Wij geloven niet dat enkelvoudige verduurzamingsmaatregelen leiden tot het gewenste effect en zullen dus in onze adviezen altijd het verduurzamingsvraagstuk integraal benaderen.

 

Wij onderscheiden ons in het feit dat wij naast "pand" + "installaties" ook de factor "mens" meewegen in onze adviezen.

 

Om te kunnen toetsen of de verduurzamingsmaatregelen voldoen aan de verwachting adviseren wij om te starten met monitoring - "meten=weten".

 

Zodra inzichtelijk is wat de huidige energiestromen zijn kan men de verduurzamingsmaatregelen stapsgewijs doorvoeren.

 

Middels het monitoringssysteem kan te allen tijde worden bezien wat het effect van deze maatregelen is.

 

Hiermee maken we het geadviseerde verduurzamingstraject meetbaar en dus ook beheersbaar.

Onze partners staan dagelijks vooraan in de veranderende energiemarkt. Als u ons uw energierekening (jaarnota's) toestuurt kunnen wij u vrijblijvend een aanbieding toesturen.

Deze aanbiedingen zijn overzichtelijk, transparant en zullen enkel worden aangeboden als deze in uw voordeel uitvallen.

 

Wij kunnen u vervolgens adviseren op welke wijze u deze besparing kunt inzetten om op verantwoordelijke wijze uw vastgoed te verduurzamen zodat ook u vooruitloopt in het veranderende landschap van wetgevingen met betrekking tot verduurzaming van vastgoed.

 

Wij zijn gespecialiseerd om verduurzamingstrajecten te integreren in de meerjaren onderhoudsplannen zodat dit onlosmakelijk verbonden wordt met het onderhoud van uw vastgoed.

Wij hebben reeds ervaring met diverse "out-of-the-box-oplossingen" om verduurzamingsmaatregelen te financieren.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het financieren van de maatregelen vanuit de toekomstige besparing.

Verduurzaming & Energie

Wil je meer informatie