Projecten

AWZI's en Gemalen Delfluent

Voor onze opdrachtgever, BP Management, hebben wij een externe kwaliteitsbewaking en bouwbegeleiding uitgevoerd inzake onderhoudswerkzaamheden aan het gemaal aan het kruitmolenpad 8 te Delft

 

In dit proces hebben wij nauw moeten samenwerken met derden om zodoende het project tot een succes te maken. De door de opdrachtgever op voorhand vastgestelde krappe deadlines zijn door een goede samenwerking en organisatieflexibiliteit gehaald.  

Naast begeleiding van uitvoeringswerkzaamheden hebben wij ook alle bitumineuze daken van 14 stuks gemalen en de Afval Water Zuiverings Installaties, locaties Houtrust en Harnaschpolder, geinspecteerd.

 

De opdrachtgever verkrijgt hierdoor een handige tool om op correcte wijze planmatig onderhoud aan de daken uit te voeren en voorkomt hiermee in de toekomst achterstallig onderhoud met alle bijkomende kosten vandien.

AWZI's en Gemalen Delfluent

Wil je meer informatie