Projecten

V.v.E. Alexander Gogelweg te 's Gravenhage

Wij hebben

Wij hebben voor deze V.v.E. de uitvoeringswerkzaamheden "groot schilderonderhoud" aan de houten puigevels begeleid. Dit vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering en een deel nazorg. De werkzaamheden werden uitgevoerd door de firma: "Van Velzen & Van Gilst"

Naast de bouwbegeleiding hebben wij voor deze V.v.E. ook geadviseerd in diverse bouwkundige vraagstukken met betrekking tot het onderhoud van de twee gebouwen en onderliggende parkeergarage.

V.v.E. Alexander Gogelweg te 's Gravenhage

Wil je meer informatie