Projecten

V.v.E. Forellendaal te Den Haag

Voor deze V.v.E. hebben wij de uitvoeringswerkzaamheden "groot schilderonderhoud" begeleid. Dit vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering en een deel nazorg. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de firma: "Van Lochem"

Tevens hebben wij voor deze V.v.E. een MJOP opgesteld. Het nieuwe bestuur is hiermee erg tevreden omdat ze een hulpmiddel hebben in de sturing van het noodzakelijk planmatige onderhoud. Door in het verleden op onderhoud te besparen is er veel achterstallig onderhoud ontstaan, hetgeen erg kostbaar is om weer op een juist niveau te krijgen. 
De V.v.E. heeft de intentie uitgesproken om een langdurige samenwerking aan te gaan om zodoende meer grip te krijgen op de bouwkundige staat van het gebouw.

V.v.E. Forellendaal te Den Haag

Wil je meer informatie