Projecten

V.v.E. Prinselaantorens 1&2 / 3&4

Voor deze V.v.E.'s hebben wij een MJOP opgesteld. Tevens hebben wij onderzoeken verricht naar voorkomende deformaties in de gemetselde geveldelen.

Tevens hebben wij dakinspecties uitgevoerd en naar aanleiding hiervan de herstelwerkzaamheden begeleid.

V.v.E. Prinselaantorens 1&2 / 3&4

Wil je meer informatie