Projecten

Voedselbank Voorburg

Voor de gemeente voorburg hebben wij een ontwerp + technische omschrijving gemaakt om zonnepanelen te plaatsen op het gebouw waar de voedselbank zich huisvest.

Op basis van dit ontwerp + technische omschrijving is een abesteding uitgeschreven. Vervolgens hebben wij het uitvoeringstraject begeleidt.

Voedselbank Voorburg

Wil je meer informatie